Thư viện sketchup trung quốc miễn phí

SketchUp là một phần mềm thiết kế 3D nổi tiếng trên toàn thế giới, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, nội thất và thiết kế sản phẩm. Trung Quốc không phải là ngoại lệ, với nhu cầu sử dụng phần mềm thiết kế 3D ngày càng tăng, thư viện SketchUp Trung Quốc đã được phát triển và cung cấp cho người dùng trong nước.

Thư viện SketchUp Trung Quốc là một tập hợp các mô hình 3D được thiết kế để sử dụng trong các mô hình kiến trúc, cảnh quan, nội thất và các lĩnh vực khác. Các mô hình này bao gồm nhiều loại đối tượng khác nhau như ngoại thất, nội thất, cây, động vật, con người, v.v. Với thư viện này, người dùng có thể dễ dàng thêm các đối tượng vào mô hình của họ mà không cần phải tự vẽ từ đầu.

Thư viện SketchUp Trung Quốc được phát triển bởi nhiều nhà phát triển khác nhau và có nhiều lựa chọn cho người dùng. Một số thư viện nổi tiếng như Justeasy.cn, om.cn, và 3d66.com. Các mô hình trong thư viện này đều được thiết kế với chất lượng cao và đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau của người dùng.

Model cây trang trí trong nhà

Model cây trang trí trong nhà

Download: https://drive.google.com/file/d/1bMTX4I9dYRLCl0Qeuhuw2jwS49zjVL6T/view?usp=share_link

Bàn trang điểm Sketchup miễn phí

Bàn trang điểm Sketchup miễn phí

Download: https://drive.google.com/file/d/1i5dLErBheBCkCW7JIMlxBt9HqtUAPhsN/view?usp=share_link

Sketchup túi xách trang trí

Sketchup túi xách trang trí

Download: https://drive.google.com/file/d/1iSrjpx8mjt4N-MhDrq3QkJPSEM-2vmmL/view?usp=share_link

Laptop sketchup model miễn phí

Laptop sketchup model miễn phí

Download: https://drive.google.com/file/d/17gCROAzMir5hNKmCb9GR4qRaa-2CYl5N/view?usp=share_link

Sẽ cập nhật tiếp…
Bạn tham khảo thêm model tại shop sketchuptaobao.com


Add your comment